Bộ Y tế triển khai thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BYT về việc thành lập CDC

Sáng 16/8, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tuyến tỉnh khu vực phía Nam. tham dự và chỉ đạo hội nghị có GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại hội nghị TS. Phạm Văn Tác – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ trình bày tổng quan chung về hệ thống tổ chức y tế ở địa phương và PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng Vụ TCCB triển khai thông tư số 26/2017/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh. Hôi nghị còn lắng nghe các trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức y tế ở địa phương.

   Một số hình ảnh hội nghị:

Theo ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh là cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhưng các địa phương đang đối mặt với bài toán nhân sự, trong đó có việc phân bổ các chức danh lãnh đạo.

Hội nghị còn được lắng nghe những khó khăn của các địa phương như chế độ phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo khi sáp nhập, vấn đề biên chế, xếp hạng đơn vị, tiêu chuẩn, điều kiện chức danh, vấn đề quy hoạch của Trung tâm, danh mục các gói dịch vụ dự phòng.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trả lời những thắc mắc của các đại biểu và yêu cầu các địa phương nên tinh giản những bộ phận không hiệu quả, chưa thực sự cần thiết nhưng tuyệt đối không được giảm số lượng bác sĩ tại các Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các Trung tâm Y tế quận, huyện 2 chức năng.

Kết thúc hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

– Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ sớm trình UBND tỉnh phê duyệt  tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của CDC căn cứ theo Thông tư 26;

– Việc chọn giám đốc CDC có thể nhiều cách, do các địa phương quyết định;

– Thông tư 26 không phải là sáp nhập mà hợp nhất của các đơn vị, các đơn vị đều có cơ hội bình đẳng như nhau;

– Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm, số lượng cán bộ cho các khoa, phòng của CDC;

– Các tỉnh chưa thực hiện TT 37 thì khẩn trương thực hiện;

– Bộ y tế sẽ có cơ chế phân bổ ngân sách cho y tế cơ sở từ nay đến năm 2030. Định hướng 70% ngân sách cho YTDP và YT cơ sở;

– Các tỉnh không nên thành lập các Bệnh viện chuyên khoa mà nên thành lập BV đa khoa hoàn chỉnh;

– Việc xây dựng kế hoạch thành lập CDC thực hiện càng sớm càng tốt.

Theo lộ trình của Bộ Y tế, đến năm 2021, tất cả các địa phương sẽ thành lập các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh từ các trung tâm không giường bệnh để thực hiện chức năng: Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; Phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; Quản lý sức khỏe cộng đồng; Khám phát hiện điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác có liên quan. Quán triệt về tinh thần nội dung Thông tư số 26/2017/TT-BYT đổi mới hệ thống theo tinh thần cải cách hành chính: tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; bảo đảm tính bền vững. Việc tổ chức triển khai thực hiện theo lộ trình, có thời hạn hoàn thành và phù hơp với thực tế của địa phương, càng sớm càng tốt.